приказ УСХ № 33 от 18.06.2020

https://mr-lenskij.sakha.gov.ru/uchrezhdeniya/mku-lenskoe-upravlenie-selskogo-hozjajstva